Handbok för överförbarhet och utvärdering

Handbok för överförbarhet och utvärdering är ett underlagsdokument för målgruppen och intressenter om hur man använder och drar maximal nytta av de utvecklade och beprövade kurserna och läromedel som produceras av projektet.

Det är en uppsättning interaktiva dokument som integrerar beskrivande multimediematerial (en förbättrad e-bok).

Guiden stöder korrekt implementering och utvärdering av skapat utbildningsmaterial och verktyg. Den erbjuder förslag och guider för att överföra de skapade kurserna för blandat lärande på ett effektivt och strikt definierat sätt också.

Denna intellektuella resultat/produkt ger detaljerad information, beskrivning och praktiska råd om hur de skapade projektresultaten kan överföras från de specifika länderna (eller en specifik pilottestgrupp) till andra utbildningsområden samt till andra europeiska länder.

Överföringsguiden tillhandahåller alla verktyg och information för effektiv ytterligare användning av projektresultaten också för andra företag och organisationer inom området C-VET. Dessutom innehåller överföringsguiden allt material och nödvändig dokumentation för en överföring av utbildningen till andra utbildningsområden, till exempel inom vuxenutbildning, skolutbildning och delvis till högre utbildning.

Här kan du läsa guiden online: Transferability & Evaluation Guide
Läs ePub (kanske du behöver ett plugin i din webbläsare)

Du kan ladda ner guiden här (Observera! Guiden är endast tillgänglig på engelska).