Lärarseminarium i Sevilla (maj 2018)

I maj 2018 anordnades ett lärarseminarium för partnerorganisationernas personal i Sevilla.

Gruppen träffades i kontorsbyggnaden för Fundación SAFA (Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia). Tio personer deltog i denna utbildning.

Syftet med undervisningsaktiviteter var:

  • Kunskapsöverföring på transnationell nivå och mellan de deltagande organisationerna (Upplev CVET-kurser i relevanta miljöer (formella och icke-formella),
  • Definiera riktlinjer för att skapa pilotkurser.
  • Homogenisering av kvalitetsförbättrings referensramen med EQAVET-indikatorerna
  • Utveckling av kompetenser i elevcentrerad utbildning och heterologiska strategier