Prenumeration för nyhetsbrev

Här kan du prenumerera på våra nyhetsbrev.

I dessa nyhetsbrev publicerar konsortiet regelbundet

aktiviteter, nya projektresultat, skapade produkter

eller andra projektrelaterade uppdateringar.

 

Nyhetsbreven utkommer fyra gånger per år.