Kursimplementering partnermöte i Lund (SE)

Partnermötet för kursimplementering ägde rum i Lund 29 – 30 juni 2018.

Kärnfrågorna i mötet var diskussion och lösning av öppna frågor för pilotkursutveckling och implementering.