Lista över programvara

Utbildning inom EU fokuserar på användning av freeware-programvara, öppen tillgång till verktyg, lärande och utbildningsmaterial samt utvecklade öppna utbildningsresurser (Open Access och OER).

Två pilotkurser utvecklades inom ramen för detta projekt. Erfarenheten med verktyg och programvara i utvecklingsprocessen sammanfattas här.

Lista över programvaror

  • Interaktiv video
  • Video Edering
  • Audio Editering
  • Skärminspelning
  • Editering
  • Software för animerade bilder

Programsökning

Här kan di finna tillgång till programsöknngsverktyg

Software List Verktyg: