DigiLab

Med 148.000 studenter och 4.500 lärare är Sapienza universitetet i Rom ett av de 100 mest betydelsfulla universiteten i världen, det största i Italien och ett av de största i Europa. DigiLab, nybildad som Center for Research and Services, är en sammanslagning av tolv institutioner från både fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för teknik (datavetenskap) och ger en unik miljö för att utforska grundläggande forskning och praktiska tillämpningar som härrör från det rika samspelet. mellan informations- och kommunikationsteknik (IKT) och konst, humaniora och samhällsvetenskap.

Vår pedagogiska strategi är beroende av den unika kombinationen av lärande genom att göra (praktiskt arbete) och med en solid teoretisk bas. Uppmärksamhet på den senaste utvecklingen inom teknik och främjande av teamarbete och samarbetsprojekt är två av de särskilda egenskaperna för vår institution. DigiLab-personalen har deltagit i ett antal FP6- och FP7-europeiska projekt som SEWASIE, DELOS, Interop, WORKPAD, SM4All, APARSEN, ECLAP-The E-Library of Performing Arts, Linked Heritage, EAGLE, BLAdEdu, DiXiT, Europeana Food and Dryck.