Projektresultat

Projektet utvecklar C-VET-utbildningskurser (contnuien  vocational education and training, fortsättningskurser för yrkesutbildning) för utbildning som utförs inom formell och icke-formell C-VET-utbildning. Dessa kurser använder Blended Learning som en teknikförstärk metod och fokuserar på användning av flera enheter (som används av praktikanter i vardagen). Innovationen är implementeringen av en trainee-fokuserat pedagogisk referensram baserat på heutagogy, utvecklingen av en omfattande referensram för kvalitetsförbättring (inklusive pedagogik) och tillvägagångssättet för mångfalden av olika tekniska utrustningar (för flera enheter). Projektet kompletterar ett Grundvig multilateralt projekt genom att överföra de teoretiska utvecklade produkterna till ett praktiskt genomförande i en annan (men liknande) utbildningssektor.

Den använda metodiken startar från befintliga behovsanalyser och den genomförda studien om teknisk bakgrund. I referens- ramen (baserad på heutagogy) och begreppen Blended Learning kurserna. Handledda pilotkurser (i små och medelstora företag i Österrike och C-VET-kurser i Spanien) användes för utvärdering av resultaten och behandlas för nödvändig ändring. Den erfarenhet som samlats sammanställdes till de två träningshjälpmedlen (Trainer’s Toolbox och MOOC). Handbok för överförbarhet skapades av utbildningserfarenheterna genom att använda partnerens specifika kompetens för utbildningsområdet.

De fyra produktresultaten är speciellt skräddarsydda kurser lämpade för de två träningsinstitutionerna SAFA and EFQBL som använder verktygen beskrivna ovan, de nyutvecklade (web-baserade) mjukvaru verktygen  “Trainer’s verktygslåda”, en praktikants träningskurs (genomförd som en MOOC på en MOODLE server) och överförbarhetsguiden.