TIBL Project

Projektet utvecklar C-VET-utbildningskurser för utbildning som utförs i formell och icke-formell C-VET-utbildning. Dessa kurser använder Blended Learning som en teknikförbättrad metod och fokuserar på användning av flera enheter (som används av praktikanter i vardagen). Innovationen är implementeringen av en trainee-fokuserad pedagogisk ram baserad på heutagogik, utvecklingen av ett omfattande ramverk för kvalitetsförbättring (inklusive pedagogik) och inställningen till mångfalden i olika
teknisk utrustning (flera enheter). Projektet kompletterar ett Grundvig multilateralt projekt genom att överföra de teoretiska utvecklade utgångarna till ett praktiskt genomförande i en annan (men liknande) utbildningssektor.

Projektet kombinerar kunskap och erfarenhet från yrkesutbildningsinstitutioner med universitetens forsknings- och innovationspotential.

Den sökande SAFA är en viktig spansk skolstiftelse med fokus på skola och yrkesutbildning,
EFQBL är en yrkesutbildnings- och utbildningsorganisation,
DigiLab från universitetet La Sapienza och
University of Aveiro är specialiserade på innovation inom teknikförbättrad utbildning och relaterad pedagogik.
SADE är en specialist inom forskning för distansutbildning och kvalitetsförbättring.
Dessa deltagare säkerställer ett konsortium som är väl distribuerat i Europa.