Kursplanering

Planering av kursen – ge idéerna en struktur – överväga alla nödvändiga frågor med 360 ° -vy – detta är alltid en utmaning för kursutvecklare.

Här presenterar vi några verktyg för kursplanering och idéer för deras användning.

Planering (och förberedelse) för undervisning börjar med kunskapen om de kompetenser som ska ingå i kursupplägget. Dessa kompetenser definieras / beskrivs vanligtvis i en  läroplan eller kursplan, giltig för både VET-program och för yrkesutbildning. Ibland ingår kompetensen i de officiella läroplanerna för en VET-kurs och ibland listas de enbart och beskrivs enskilt inom lärlingsprogram för specifika utbildningskurser.

Worthful learning and conductive atmosphere

Kursplaneringsprocessen innebär nödvändiga instruktioner för att vägleda såväl utbildare som eleverna att skapa givande lärprocesser och bestämda aktiviteter i en inspirerande och sund atmosfär.

[minimera]
Significant course goals

I de flesta C-VET-kurser ges kursmålen av företaget, annars är det nödvändigt att definiera dessa mål exakt (om möjligt som kompetenser när det gäller kunskap, färdigheter och attityder).

[minimera]
About content

Nästa steg är valet av innehåll. Detta måste inkludera allt väsentligt för att nå kursmålen, men också ta hänsyn till ytterligare objekt, till exempel oberoende enheter för att få alla elever till samma nivå.

Även om det är väldigt viktigt i alla inlärningsprocesser, är kursens innehåll i de flesta fall inte nyckeln. Tvärtom, dess roll är att hjälpa praktikanterna att genomföra kursuppgifterna (vanligtvis i form av ett projekt eller ett praktiskt problem som ska lösas). Innehållet och de olika interaktioner som programmeras under kursen leder vägen för elever att uppnå sina inlärningsmål. Detta är fallet i de flesta utbildningar som följer PBL-strategin.

[minimera]
Course attendees and learners

I planeringsprocessen är det nödvändigt att känna dina deltagare.

  • Vem kommer att delta i kursen – för vem anses kursen rikta sig till?
  • Vad är förkunskapskraven?
  • Finns det några kompetensskillnader mellan förkunskaper och kursens utgångspunkt?

[minimera]
Learners characteristics

Det är viktigt att veta (för kursplanering, utveckling och implementering) varför elever eller praktikanter tar denna kurs. Det kan finnas flera skäl (här är några exempel):

Lära sig viss specifik kompetens som är nödvändig för deras professionella utveckling
De väljs ut och sänds för utbildning av företaget eftersom de behöver ett visst certifikat som är obligatoriskt för att göra sitt jobb (statlig behörighet)
Lär sig att lösa komplexa problem
Lär sig att hantera ett nytt verktyg (till exempel inom bilindustrin)
Lär sig att kommunicera effektivt (till exempel för personer som arbetar i ett callcenter)
… och så vidare.
För alla dessa olika syften för deltagarna måste kursen planeras på ett effektivt sätt och utbildarna måste veta hur de ska bemöta eleverna eller eleverna.

[minimera]
Selection of the Instructional methods

TIBL-metoden främjar en pedagogisk metod som kallas ”Sustained Learning”. Detta tillvägagångssätt ger aktivt lärande (baserat på självbestämd inlärning som kallas Heutagogy), liksom mikrolärande och välplanerad och lämplig användning av olika elektroniska enheter .

[minimera]
Feedback culture

Sustained Learning (upprätthållande och kontinuerligt lärande) inkluderar återkopplingen från eleverna (till utbildarna) samt effektiv och motiverande återkommande feedback från utbildaren till deltagarna.

Denna feedback måste planeras och beaktas från början på ett konsekvent sätt.

[minimera]