Kick-off möte Wiener Neustadt

Kick-off mötet ägde rum i Wiener Neustadt (hemstad för the European Foundation for Quality in Blended Learning, den österikiska partnern) f26- 27 oktober 2017.

Deltagare

TIBL Kickofff Möte

Fyra partner deltog: Peter Mazohl (EFQBL), Kathrin Zehrfuchs (EFQBL), Carlos Guerrero Herrero (Fundación SAFA), Luca Reitano (DigiLab), Ebba Ossiannilsson (SADE/SVERD). På grund av att medel ej än hade tilldelats för projektet, kunde ingen deltagare från Portugal närvara i Wiener- Newstadt, men Maria João Loureiro från University of Aveiro (PT) föjjde mötet via HangOuts. Stefanie Mayrwoger (EFQBL), som vid tillfället tillbringade en termin vid the University of Den Haag, presenterade sig själv via ett kort Hangout video möte.

Syfte

Syftet med mötet var att sätta upp riktlinjerna för projektet. Detta innebar:

  • Kick-off av projektet,
  • Presentation och diskussion av organisatoriska handhavanden,
  • Klargörande av projektets innehållsmässiga struktur,
  • Klargörande av den tekniska projketmiljön,
  • Klargörande av öppna frågor från förberdelsefasen,
  • Klargörande av budget realtearade frågor (dissemination budget).
  • Klargörande av gransknings och utvärderings relaterade frågor (relaterat till anslkan),
  • Diverse projektadministrativa frågor.