Övesiktskarta för projektet

Konturen för projektets färdplan fastställdes på Kick-off-mötet i Wiener Neustadt (oktober 2017).

I en slags forskningsfas skapades all nödvändig teoretisk kunskap för att implementera en innovativ pedagogisk strategi för att skapa kurser för C-VET-praktikanter.

I ett undervisningsevenemang (Sevilla våren 2017) delades kunskapen och nödvändiga kompetenser till alla partnerinstitutioner och koncepten för pilotkurserna skapades.

Nästa år kommer pilotkurser att genomföras, utvärderas, revideras och analyseras. Resultaten kommer att påverka skapandet av verktygslådan. Programmeringen kommer att börja våren 2019, samt utvecklingen av överförbarhets- och utvärderingsguiden.

Projektets resultat kommer att publiceras i flera nationella multiplierevenemang under september 2019.

Här är en översikt över aktiviterna: l