Hur fungerar lärande?

Om lärande

Begreppet lärande förstås på flera olika sätt och används på en rad olika sätt. I princip har alla definitioner en idé gemensamt: Lärande är att förvärva kunskap, färdigheter, beteende eller liknande förmågor.

Lärprocessen

Ny information sparas i hjärnan genom att bygga förbindelser mellan neuron (neuron är nervceller som är elektriskt exciterbara och kan kommunicera eller ansluta till andra nervceller). Vi kallar dessa anslutningar engram. Ett typiskt problem är att anslutningen upplöses efter en kort tid (om du inte använder den här anslutningen igen). Det du har lärt dig är nu glömt.

Den här videon visar hur engrams i hjärnan skapas (under en lärprocess).

Titta på de två första minuterna av videon “Vad är lärande och hur uppstår det?” (RSA Animate Video Project for Theories of Development and Learning EDUC26000). Den här videon är gjird av: – Dayna Petrie – Carina Raisin – Justin Hunter – Kaisha Harders – Talyse Cameron inom ramen för ett WOOSTER seminarium (College for Mentored Undergratuate researc). Hela videon återfinns på   YouTube www.youtube.com/watch?v=7nSe1VfAtww.

Skillnaden mellan lärande och långvarigt lärande

Lärande fungerar vanligtvis som beskrivet ovan:

  • Du hör något nytt (eller får någon ny information, er något nytt …)
  • Din hjärna börjar processa informationen (vilket alltid är någon “liten”  information)
  • Anslutningen mellan neuronerna skapas
  • Efer någon tid, när du inte har använt den nyförvärvade kunskapen igen, är anslutningarna upplösta – du ahr glömt vad du ahr lärt dig

I grund och botten kan det som lärs klassificeras som “kunskap”. Färdigheter eller beteende härrör från ytterligare anslutningar (med hjälp av kunskapen).

Fortsatt inlärning innebär att du påminner informationen under längre tid – detta bör vara det “verkliga resultatet” av inlärningen.

Förbindelserna mellan nervcellerna kan förstoras (eller fördjupas) med specifika miljöförhållanden. Detta leder till bättre påminnelse om vad du har lärt dig. Denna typ av lärande kallas förlängd lärande (inom ramen för TIBL-projektet).

Förstärkt lärande

Det finns många möjliga ramvillkor för att möjliggöra inlärning eller öka inlärningskapaciteten. På samma sätt kan hinder uppstå som förhindrar (eller blockerar) dig från att lära dig.

Positiva factorer är (några urval)

Positivt humör eller positiva bilder: I denna situation produceras dopamin (en neurotransmitter – som är en kemikalie – som skickar signaler till nervceller) och de skapar en känsla av välbefinnande. Detta “öppnar porten till lärande”. Så känslor kan möjliggöra eller förbättra inlärningssucces (genom att skapa “starkare” engram).

Korta informationsmoduler: Hjärnan används för att “arbeta med små bitar”. Informationsdelning till små enheter kan behandlas bättre än stora enheter (detta är orsaken till framgången med mikroinlärning där du har korta informationsmoduler att bearbeta).

Lärande i gruppsituationer fungerar lite annorlunda och kan vara mer effektivt än att lära isolerat (fungerar inte i någon gruppsituation).

Negativa faktorer

Negativt humör, stress, ångest, raseri eller liknande extremt humör kan till och med förhindra hjärnan från att lära sig.

Frigörandet av kortisol (som produceras under ilskestämning eller i “rädsla situationer” där du blir kraftigt skrämd) leder till en hjärns motstånd att lära sig.

Informationsberoende: Om du ger människor för mycket information eller om du sprider informationen för att snabbt (eller för långsamt) kommer också att få människor att motstå lärande. De “stänger av” och du kan inte nå dem längre. Anledningen är att för mycket information överbelaster hjärnans bearbetningsförmåga.

Micro-lärande

Mikroinlärning innebär kortvarig inlärningsaktiviteter i kombination med små lärandemoduler. Mikrolärande passar bäst till standardbearbetning för hjärnan.

Här är ett exempel på “hjärninlärningsstandard”: Om du tittar på en video, där varje scen eller handling registreras av hjärnan och förs in i kontext, skapar hjärnan kontinuerligt neuronanslutningarna. Därför kommer du ihåg mitt i videon vad som har hänt i början. Om du vill berätta innehållet i videon nästa dag fungerar det. Många har svårt att berätta innehållet i en film några veckor senare – det är typiskt för att neuronanslutningen har släppts.

Denna standardbearbetning används i mikrolärande. Ett problem är att frigörandet av neuronanslutningen också låter dig glömma vad du har lärt dig inom några timmar (eller dagar).

Fördelar med micro-lärande

  • Speciellt VET-elever har begränsad tid att lära sig. Små moduler möjliggör även uppsatsinlärning för dem.
  • Mikroinlärning möjliggör personalisering (du kan släppa  moduler på grund av det faktum att du bara har den kompetens som lärs ut i just denna mikrolärande modul).
  • Det stöder mobilinlärning bättre
  • Mikroinlärning tvingar användningen av multimedia (en bild är värd tusen ord) och multimediapåverkan på hjärnan bearbetas och ger djupare eller “bredare” engram.

Hållbara lärmetoder

Det finns flera sätt att möjliggöra långvarigt lärande. I TIBL-projektet använder vi också aktivt lärande, implementering av multimediabaserat innehåll eller interaktivt innehåll och mikrolärande. Om du måste vara aktiv under inlärningsprocessen är fler delar av hjärnan involverade i behandlingen av informationen och hjärnan skapar djupare eller mer intensiva engrams.

Här är ett exempel på att skilja mellan passivt och aktivt lärande:
Om du tittar på en video är du passiv. Din hjärna bearbetar visuell information och ljudinformation och skapar typiska engrams.

I en aktiv video måste du göra något ytterligare för att titta på videon. Till exempel måste du svara på några frågor efter videoens första minut. Hur förändras detta i din hjärna? Genom att titta på videon fick du bara några engrams. Genom att besvara frågor har du den första användningen av dessa engrams. Din hjärna känner igen detta, uppskattar dessa engrams som viktiga (eftersom de används inom en kort tid två gånger) och fördjupar detta engram. Så du har skapat – med ett enda slag – fördjupade engrams och detta ökar resultatet av ditt lärande.

I TIBL MOOC hittar du flera exempel på aktivt lärande precis som de återfinns i verktygslådan.