Digitala kompetenser

Konsortiet identifierade specifika digitala kompetenser som är nödvändiga inom ramen för C-VET (1) – kurser. Dessa riktar sig till båda grupperna av intressenter – elever och utbildare.

Å ena sidan identifierade konsortiet avsaknad av digitala kompetenser i små och medelstora företag (i allmänhet) såväl som i gruppen av anställda. Ändå saknar många utbildare också digitala kompetenser. Å andra sidan är praktikanterna vana att arbeta med olika digitala enheter (vi kallar dem multipla enheter) under sitt arbete och även för vidareutbildning eller fortbildning.

Under projektet analyserades, utvärderades dessa omständigheter (även i pilotkurserna) och användes som inverkan för lärarnas verktygslåda. För att assisitera utbildare presenteras också en sammanfattning med lösningsförslag i en MOOC.

Handbok för överförbarhet och utvärdering kommer att erbjuda en överföring av de utvecklade lösningarna och förslagen för andra utbildningsområden (skolutbildning, vuxenutbildning och delvis högre utbildning). Den kompletterande kombinationen av konsortiet gör det möjligt att täcka alla nämnda områden med erfarenheten från organisationer som undervisatt i många år inom dessa utbildningsområden.

För att definiera dessa kompetenser används den Europeiska Digital Competence Framework 2.1 i projketet.

 

 

 

 

__________
(1) C-VET avser continuous vocational education and training (fortbildning inom yrkesutbildning).